Korištenje Jinga u nastavi

Saznajte zašto biste koristili Jing, što je to Jing i gdje i kako ga je moguće preuzeti.

Naučite kako snimiti, uređivati i spremiti screenshot i screencast pomoću Jinga.

Pogledajte primjere dobre prakse i potražite dodatne izvore o Jingu.

Uvod u Jing

Saznajte zašto biste koristili Jing, što je to Jing i gdje i kako ga je moguće preuzeti.