Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Smjernice za pripremu e-sadržaja za konverziju

Iako rezultati konverzije nisu uvijek sasvim zadovoljavajući, u ovoj lekciji upoznat ćemo se sa smjernicama kojima te rezultate možemo poboljšati.

Većina konvertera na svojim službenim stranicama najčešće ima upute kako oblikovati svoj e-sadržaj kako bi krajnji rezultat bio što vjerniji vašem originalu. Osim toga, obratite pozornost na opcije u izborniku svakog konvertera jer se pomoću njih također može regulirati konačni prikaz vaše e-knjige.

Također, proučite i ove općenite smjernice za oblikovanje e-sadržaja koje će osigurati bolju konverziju u većine konvertera, odnosno koje će zahtijevati manju intervenciju u konvertiranu e-knjigu:

  • koristite osnovne fontove teksta

Preporučuje se korištenje osnovnih i uobičajenih fontova u dokumentima (npr. Arial, Calibri, Times New Roman…). Većina konvertera znat će ih pročitati. Ukoliko se odlučite na korištenje nekog neuobičajenog fonta, postoji mogućnost da konverter ne prepozna specifične znakove i umjesto njih postavi „smeće“. U tom slučaju, uvest ćete datoteku tog fonta u svoj EPUB pomoću Sigila, no o tome detaljnije u sljedećem poglavlju.

  • sadržaj formatirajte korištenjem stilova

Ukoliko dođe do potrebe za naknadnim uređivanjem e-knjige nakon konverzije, korištenjem stilova bit će lakše promijeniti dijelove teksta koji su jednako uređeni.

Gdje god je moguće, koristite osnovne stilove Worda (Normal, Paragraph, Heading 1, Heading 2….).

Stilovi

Ukoliko na popisu ne postoji stil koji vam odgovara, dodajte novi stil. Kako biste dodali novi stil kliknite na oznaku strelice u tabu Styles, a potom na ikonu Create New Style. U dijalogu podesite željene postavke novog stila. Nakon spremanja novi stil će se pojaviti u traci Styles s ostalim stilovima.

Kreiranje stilovaKreiranje stilova

  • uklonite tablicu sadržaja

Prilikom konverzije, tablica sadržaja će se automatski generirati na temelju definiranih naslova i podnaslova, a dubinu tablice sadržaja moći ćete odrediti kroz postavke konvertera.

  • uklonite zaglavlje i podnožje (engl. header i footer)

Razlog leži u tome da u EPUB formatu vaš e-sadržaj postaje HTML stranica. Kako HTML stranice nisu označene brojevima, bit će teško smisleno konvertirati zaglavlje i podnožje dokumenta.

  • koristite dijagrame i slike po mogućnosti u PNG formatu

Prilikom konverzije, različiti formati slika različito reagiraju na konverziju. PNG format slika prilično je otporan na konverziju, u smislu da će kvaliteta slike ostati ista, dok JPG slike često postanu mutne pa će ih biti potrebno zamijeniti kvalitetnijim verzijama.

  • izbjegavajte složene/ugniježđene tablice ili ih umetnite u dokument kao sliku u PNG formatu, formule

Najpopularniji besplatni programi za konverziju u EPUB format su Calibre i Aspose.Words EXPRESS.

CARNet Logo