Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Konverzija pomoću Calibrea

Jedan od popularnijih besplatnih programa otvorenog kôda za konverziju e-knjiga svakako je Calibre. Osim konverzije ovaj program omogućuje i editiranje metapodataka, umetanje naslovnice te pregled sadržaja nastale e-knjige.

U tablici ispod navedeni su formati koje podržava Calibre.

ULAZNI FORMATI

IZLAZNI FORMATI

EPUB knjige

EPUB

EPUB

MOBI

AZW3

FB2

HTMLZ

LIT

LRF

PDB

PDF

PMLZ

RB

RTF

SNB

TCR

TXT

TXTZ

ZIP

LRF knjige

LRF

HTML knjige

HTM, HTML, XHTM, XHTML

LIT knjige

LIT

MOBI knjige

MOBI, PRC, AZW, AZW3

Topaz knjige

TPZ, AZW1

Tekstualne knjige

TXT, TEXT, RTF

PDF knjige

PDF, AZW4

SNB knjige

SNB

Stripovi

CBZ, CBR, CBC

Arhive

ZIP, RAR

Word datoteke

ODT, DOC, DOCX

 

Ako već imate pripremljen neki e-sadržaj poput skripte u DOC formatu lako će te ga moći konvertirati pomoću Calibrea.

Donedavno Calibre nije mogao konvertirati standardne Word formate (DOC, DOCX). Da bi takav dokument učitali u Calibre, bilo ga je potrebno u Wordu spremiti u HTML format (opcija Save as - Web Page, Filtered) ili se trebao koristiti OpenOffice odnosno ODT format za pohranu e-sadržaja.

CARNet Logo