Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Calibre kao e-čitač

Osim što je dobar konverter, Calibre je i odličan e-čitač vaših e-knjiga. To je ujedno njegova velika prednost jer rezultat konverzije možete odmah i provjeriti. Ipak, kako biste osigurali da se vaša e-knjiga ispravno prikazuje na svim uređajima, preporučuje se njen izgled testirati pregledavajući je u nekoliko različitih e-čitača.

Za otvaranje e-knjige u Calibreu, odaberite e-knjigu sa središnjeg popisa, a e-čitač će se automatski otvoriti.

Čitanje knjige u Calibreu

Pomoću navigacije e-čitača moguće je: listati e-knjigu, povećati ili smanjiti font, uključiti ili isključiti tablicu sadržaja, ispisati e-knjigu te izabrati želimo li podijeliti dokument u stranice ili ne (u gornjem desnom uglu preglednika).

Testiranjem Calibrea pokazalo se da prilikom konverzije e-sadržaja iz HTML datoteke u EPUB nema bitnijih izmjena samog dokumenta – zadržan je izvorni izgled teksta (fontovi, paragrafi i sl.), dok je kvaliteta slika u svim formatima (PNG, JPG, GIF) bila podjednaka kao i u originalnom dokumentu.

CARNet Logo