Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Opis cjeline

Drago nam je da ste se odlučili upustiti u ovu virtualnu avanturu izrade svoje prve e-knjige. Iako možda nemate iskustva u izradi e-knjiga u sljedeće dvije cjeline steći ćete dovoljno iskustva kako biste se otisnuli u vode samostalnog izdavaštva.

Ukoliko već imate pripremljen digitalni sadržaj, odlično! Uz male izmjene o kojima ćete naučiti više u ovoj cjelini, pripremit ćemo vaš gotovi sadržaj za konverziju u e-knjigu u EPUB format te će vaša e-knjiga biti spremna za pregled u svega nekoliko klikova.

Ishodi učenja

Po završetku ove cjeline polaznici će moći:

  • definirati pojam konvertera i navesti njegove prednosti pri konverziji,
  • pripremiti e-sadržaj za konverziju u EPUB,
  • izabrati konverter najprikladniji osobnim potrebama.
CARNet Logo