Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Greške prilikom konverzije

Dosad smo o konverterima pisali samo riječi hvale – brzi su, intuitivni pri radu, u nekoliko klikova vaš postojeći e-sadržaj postaje e-knjiga koju možete čitati na e-čitačima…

Zvuči idilično! Imaju li konverteri uopće nedostatke?


Aktivnost

Preuzmite e-sadržaj s ove poveznice. Pohranite preuzeti e-sadržaj u PDF i HTML format (filtrirani). Konvertirajte isti sadržaj iz DOC, PDF i HTML formata u EPUB pomoću Calibrea. Otvorite konvertirane sadržaje u e-čitaču po izboru. Usporedite konvertirani sadržaj s originalom. Prikazuje li se e-knjiga ispravno? Što je sve drukčije od originala?

Kada otvorite originalan e-sadržaj primijetit će te da je riječ o gotovoj skripti uređenoj u Word-u koja se sastoji od naslova (Title, Heading 1 i Heading 2), teksta s obojanom pozadinom, tri slike s opcijom wrap text prema lijevo, desno i centrirano, tablice, tekstualnog okvira narančaste boje poravnatog desno od teksta i matematičke formule.

Da li ste zadovoljni rezultatom konverzije? Primjećujete li neke promjene u odnosu na originalni dokument?

Već dio e-sadržaja iz ovog primjera konvertiran je ispravno. No, nažalost, konvertirani e-sadržaj često ne izgleda istovjetno svom originalu.

Proanalizirajmo zajedno kako se pripremljeni e-sadržaj prikazuje nakon konverzije u Calibre-u:

  • Naslovi, postavljena boja, formatirani odlomci i tablica prikazuju se kao i u originalu.
  • Slika koja je postavljena usred odlomka postavljena je lijevo od odlomka.
  • Tekstualni okvir zadržao je boju, no postavljen je ispod teksta.
  • Matematička formula se ne prikazuje. Iz tog razloga matematičke formule najbolje je pohraniti kao slike i kao takve ih umetnuti u e-sadržaj.


Aktivnost

Preuzeti e-sadržaj iz prethodnog zadatka konvertirajte pomoću Aspose-a. Usporedite dobivene rezultate s rezultatima konverziju pomoću Calibre-a. Prikazuje li se konvertirani sadržaj na isti način?

S pozitivnije strane, konverteri se stalno usavršavaju - dodaju se nove funkcionalnosti i ispravljaju se pogreške pri prikazivanju sadržaja nakon konverzije. Današnje verzije konvertera, u odnosu na one od prije nekoliko godina, imaju mnoga poboljšanja u načinu prikaza e-sadržaja i za vjerovati je da će se konvertirani e-sadržaj sve pravilnije prikazivati u budućnosti.

Što sve možemo naučiti iz ovih primjera?

Pri uređivanju e-sadržaja za konverziju vodite se načelom - manje je više!

Oblikujte sadržaj sekvencionalno – bez gniježđenja elemenata. Na primjer, umjesto umetanja slike u sredinu odlomka, prikladnije ju je umetnuti prije ili nakon odlomka.  

Detaljnije o smjernicama za oblikovanje e-sadržaja za konverziju pročitajte u sljedećoj lekciji. 

 

CARNet Logo