Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Priprema e-sadržaja za konverziju

Veliku prednost konvertera već ste uvidjeli – konverter će za vas obaviti veliki dio posla u izradi e-knjige. Ipak, kako bi konverter što bolje obavio posao, morat ćete mu pomoći. Kako? Pripremom svog e-sadržaja!

Naime, zbog internog načina rada konvertera, uređenje teksta možda neće biti sačuvano u obliku kojeg ste zamislili u svom originalnom e-sadržaju.

U sljedećim ćemo lekcijama na praktičnim primjerima proučiti kako se prikazuje sadržaj nakon konverzije i kako oblikovati svoj postojeći e-sadržaj kako bi rezultati konverzije bilo što istovjetniji originalu.

CARNet Logo