Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Pregledavanje i navigacija kroz uvezene datoteke

Vaša datoteka pohranjena je u repozitoriju Text u lijevom dijelu sučelja. Na tom istom mjestu naći će se i preostale datoteke sa sadržajem kada ih dodate u vaš EPUB.

Vašu datoteku trenutno pregledavate u Book view načinu pregleda. To je pregled u kojem je moguće vidjeti kako će vaša e-knjiga u konačnici izgledati.

Drugi način pregleda je Code view, odnosno prikaz HTML kôda datoteke. Način prikaza mijenja se odabirom načina iz alatne trake.

Način prikaza

Kliknete li na ikonicu knjige, pregledavat ćete e-knjigu u Book View načinu pregleda, dok ćete klikom na zagrade pregledavati HTML kôd datoteke.

Kako se u Sigilu sve HTML datoteke nalaze u repozitoriju Text, dvoklikom na njihovo ime u tom repozitoriju otvarate ih u središnjem dijelu ekrana, uređivaču sadržaja. Iznad teksta, u središnjem dijelu sučelja otvorit će se tabovi s imenima datoteka. Klikom na ime taba otvara se željena datoteka, stoga tabove možete koristiti za navigaciju između otvorenih datoteka.

CARNet Logo