Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Dodavanje slika

Osim teksta, u svoju e-knjigu pomoću Sigila možete umetnuti slike, ali i multimedijalne elemente u obliku video zapisa i zvuka.

Nažalost, multimedijski elemenati (video i zvuk) neće se prikazivati u svim EPUB čitačima jer su oni obilježje EPUB3 formata, a većina e-čitača za sada podržava samo stariju verziju EPUB formata u kojem se prikazuju samo tekst i slike.

Za dodavanje bilo koje multimedijske datoteke, kliknite na ikonu Dodavanje slike (umetni datoteku, engl. insert fileu alatnoj traci, a potom u dijalogu koji se otvorio odaberite opciju Other Files kako biste prenijeli datoteku sa svog računala u Sigilov repozitorij. Datoteka se po preuzimanju automatski raspoređuje u prikladan direktorij (Images, Audio, Video). Ovim postupkom vaše se datoteke nalaze u repozitorijima što znači da su dostupne za korištenje, no one se još uvijek ne nalaze u vašoj e-knjizi.

Kako biste dodali sliku u e-knjigu, pokazivačem miša odaberite mjesto na koje želite umetnuti sliku, a potom ponovno kliknite na ikonu Dodavanje slike (umetni datoteku, engl. insert file). U dijalogu odaberite sliku koju želite umetnuti u e-knjigu. Možete primjetiti kako je u dijalogu moguće filtrirati elemente po tipu podataka u lijevom izborniku. Također možete upisati i početak imena datoteke koju tražite kako biste suzili potencijalni izbor datoteka za umetanje. Veličinu (Thumbnail) prikaza slike regulirate pritiskom na ikone Povečanje i smanjenje (veličina minijature, engl. thumbnail size).

U video zapisu pogledajte postupak dodavanja slike u e-knjigu:

Pokaži transkript

Kako biste dodali sliku u svoju e-knjigu, najprije odaberite mjesto u tekstu na kojem će vaša slika biti smještena. Potom kliknite na ikonu Insert file. Za prenošenje slike sa svog računala odaberite opciju Other files. U dijalogu odaberite željenu sliku. Sliku poravnajte po želji. Slika je automatski dodana u repozitorij slika. Slike se u repozitorij mogu dodati i desnim klikom na njegovo ime i odabirom opcije Add existing files.

Sakrij transkript

U Sigilu nije moguće urediti sliku, no on vam dopušta korištenje drugih programa kako biste uredili sliku iako je ona već dodana u e-knjigu. Kako biste to učinili, kliknite na umetnutu sliku desnim klikom te odaberite opciju Open With i nakon toga odaberite program za uređivanje. Pohranite izmijenjenu sliku i zatvorite program za uređivanje slike, a Sigil će automatski napraviti novu promjenu u e-knjizi.

Aktivnost

Preuzmite sliku putem ove poveznice i dodajte je na kraj lekcije Što je e-knjiga.

CARNet Logo