Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Ne sudi knjigu po koricama

Znamo da se knjigu ne sudi po koricama, no atraktivnom naslovnicom privući ćete dodatnu pažnju.

Kako biste postavili naslovnicu, dovoljno je odabrati sliku koju biste voljeli postaviti kao naslovnicu, a Sigil će se samostalno pobrinuti da se izabrana slika pojavljuje na početku e-knjige.

Slika se postavlja odabirom opcije u izborniku ToolsAdd cover. Sliku naslovnice možete izabrati iz Sigilovih repozitorija ukoliko ste ju već ranije u njih prenijeli ili ju možete prenijeti sa svog računala klikom na opciju Other files.

Po odabiru slike, u repozitoriju Text stvorit će se stranica cover.xhtml datoteka u kojoj je naslovnicu moguće pregledati.

Napominjemo da je sliku za naslovnicu potrebno pripremiti u nekom od programa za obradu slika jer u Sigil nisu ugrađeni takvi alati. Također pripazite da po naslovnici u Sigilu nećete moći pisati stoga i tekstualne elemente naslovnice morate pripremiti u nekom drugom grafičkom programu.

Postupak postavljanja naslovnice pogledajte u video zapisu:

Pokaži transkript

Za dodavanje naslovnice iz izbornika Tools odaberite Add Cover. Klikom na Other files prenesite sliku naslovnice sa svog osobnog računala. Sigil automatski stvara stranicu cover.xtml u repozitoriju Text, a sliku naslovnice stavlja u repozitorij slika.

Sakrij transkript

Aktivnost

Preuzmite dizajn naslovnice naše e-knjige putem ove poveznice. Dodajte naslovnicu u e-knjigu prateći upute opisane u ovoj lekciji.

CARNet Logo