Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Tablica sadržaja

Tablica sadržaja (engl. table of contents, TOC) je prikaz sadržaja po imenima poglavlja. U EPUB formatu, tablica sadržaja pored navedene ima još i funkciju navigacije te služi kao izbornik u kojem je putem poveznica moguće odabrati željena poglavlja.

Ovisno o pregledniku EPUB sadržaja, tablica sadržaja nalazi se pored teksta i sadrži linkove na imena svih poglavlja i potpoglavlja u e-knjizi. Time se omogućuje jednostavna navigacija kroz vašu e-knjigu, neovisno o poglavlju kojeg čitatelj trenutno čita.

Preglednik tablice sadržaja u sučelju

Ukoliko preglednik tablice sadržaja nije uključen u sučelju (najčešće se nalazi u desnoj strani prozora), možete ga otvoriti odabirom opcije ViewTable of contents. Dvoklikom na ime poglavlja u tablici sadržaja možete otvoriti tu datoteku.

Dodavanje tablice sadržaja pogledajte u video zapisu:

Pokaži transkript

Za dodavanje tablice sadržaja, u izborniku Tools odaberite opciju Table of Contents, Generate table of contents. Isključite opciju kojom se prikazuju samo naslovi uvršteni u tablicu sadržaja. Iz popisa naslova odaberite koji će se naslovi prikazivati u tablici sadržaja. Naslove je moguće i preimenovati ili im promijeniti razinu prikaza. Klikom na OK generirat će se tablica sadržaja u desnom stupcu Sigila. Tablicu sadržaja moguće je koristiti za navigaciju. Dvoklik na ime poglavlja u tablici sadržaja otvorit će pripadajuću datoteku.

Sakrij transkript

Kako izraditi tablicu sadržaja?

Sve što trebate učiniti kako biste u Sigilu napravili tablicu sadržaja je, kao i kod izrade tablice sadržaja u Wordu, sve naslove označiti prikladnim stilom. To se postiže označavanjem naslova mišom i odabirom opcije Heading 1, 2, 3 iz izbornika. Na primjer, naslov poglavlja označit ćete kao Heading 1, njegovo podpoglavlje označit ćete kao Heading 2 itd.

Potom u donjem desnom uglu programa kliknete na opciju Generate TOC from headings.

Kvačicom pored imena poglavlja označavate koja poglavlja želite staviti u tablicu sadržaja.

Klikom na opciju OK vaša se tablica sadržaja pohranjuje i prikazuje u desnom stupcu glavnog ekrana. Tablica sadržaja spremljena je u datoteci toc.ncx kojoj možete pristupiti putem lijevog izbornika glavnog ekrana. U uređivanje datoteke toc.ncx mogu se upustiti napredni korisnici koji poznaju XML format u kojem je spremljena datoteka.

Aktivnost

Izradite tablicu sadržaja za vašu e-knjigu.

CARNet Logo