Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Validacija e-knjige

Vaša e-knjiga je gotovo spremna za izdavanje. Sve što trebamo napraviti na kraju je provjeriti postoje li u vašoj e-knjizi greške zbog kojih bi se ona neispravno prikazivala u čitačima e-knjiga. Opisani postupak naziva se validacija.

Validaciju započinjete klikom na ikonu validacija (validacija, engl. validate EPUB with Flightcrew) u alatnoj traci.

U tablici s popisom grešaka, roze linije označavaju greške koje je potrebno ukloniti, dok žute linije predstavljaju upozorenja koja je poželjno, no nije nužno, ukloniti.

Dvoklikom na tekst pogreške, automatski se otvara datoteka s pokazivačem miša na liniji u kojoj se pogreška nalazi, a iz teksta pogreške pročitajte kako ju riješiti.

Nakon uklanjanja svih pogrešaka, na ekranu se prikazuje obavijest da su problemi s uređivanjem uklonjeni.

Poruka

CARNet Logo