Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Opis cjeline

U dosadašnjim cjelinama naučili ste konvertirati svoj sadržaj iz Worda u EPUB format. Potom ste otvorili vašu datoteku u pregledniku EPUB sadržaja i primijetili kako je konvertirana slika zamućena ili kako biste rado zamijenili korišteni font. Ukoliko ste pomislili kako ćete ponovno otvoriti svoj Word dokument i napraviti izmjene, pričekajte! U cjelini koja slijedi, naučit ćete kako urediti knjigu u EPUB formatu uporabom alata Sigil. Uostalom, zašto bismo stali samo na umetanju slika i izmjeni fontova?

Ishodi učenja

Po završetku ove cjeline polaznici će moći:

 • koristiti osnovne funkcije alata Sigil za izradu vlastite e-knjige,
 • samostalno instalirati Sigil,
 • imenovati glavne dijelove sučelja Sigila,
 • pripremiti gotov e-sadržaj za umetanje u Sigil,
 • otvoriti, uvesti i pohraniti e-knjigu,
 • koristiti navigaciju kroz Sigil za pregledavanje datoteka,
 • koristiti osnovne funkcije Sigila za uređivanje e-knjige,
 • urediti metapodatke e-knjige,
 • dodati sliku u e-knjigu,
 • postaviti naslovnicu e-knjige,
 • organizirati e-knjigu po poglavljima,
 • izraditi tablicu sadržaja i poveznice na dijelove teksta u e-knjizi,
 • ispraviti pravopisne greške i validirati e-knjigu pomoću Sigila.
CARNet Logo