Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Dodavanje audio datoteka

U ovoj lekciji opisat ćemo postupak dodavanja audio datoteka u e-knjigu.

Najprije u uređivaču sadržaja kursom miša kliknite na mjesto u sadržaju na koje želite umetnuti audio datoteku.

Za dodavanje audio datoteke u svoje poglavlje odaberite opciju za umetanje datoteka Insert file s alatne trake.

Za prijenos datoteke sa svog računala odaberite opciju Other files.

Učitavanje datoteke s računala

Potom pronađite datoteku na svom računalu i prenesite ju u Sigil.

Umetnuta audio datoteka

Datoteka koju ste prenijeli automatski se dodaje u repozitorij Audio. U uređivaču sadržaja na mjestu umetanja datoteke stoji ime dodane datoteke. Nemojte brisati ime datoteke jer će se na tom mjestu prikazivati player audio sadržaja pri pregledu sadržaja u e-čitaču.

Iako je dodavanje datoteke završeno, načinite i posljednju provjeru - hrabro zavirite u HTML kod. Odaberite prikaz sadržaja u obliku HTML koda  (detaljnije o ovom načinu prikaza proučite u lekciji Napredno uređivanje e-knjige) i provjerite da li se na mjestu dodavanja audio datoteke nalazi kod sljedećeg oblika:

<audio controls="controls" 
src="../Audio/Apple%20iBooks%20Author%20official%20Tour.mp3">
Apple iBooks Author official Tour
</audio>

HTML za umetanje audio datoteke

Proanalizirajmo kôd zajedno:

  • sadržaj mora biti definiran unutar tagova <audio> </audio>
  • atribut controls automatski će u e-čitaču postaviti player pomoću kojeg će te moći kontrolirati prikaz sadržaja
  • atribut src označava lokaciju s koje se čita audio datoteka. U svom slučaju ona se čita iz repozitorija Audio. Oznaka %20 je HTML vrijednost razmaka koji se pojavljuje između riječi
  • nakon atributa src moguće je definirati tekst koji će se prikazivati u uređivaču sadržaja

Ako se kôd prikazuje ispravno, uspješno ste dodali audio datoteku. Ispravnost prikaza provjerit ćemo u e-čitaču.

CARNet Logo