Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Dodavanje multimedije

Premda je Sigil uređivač EPUB 2 sadržaja, u svoju e-knjigu možete umetnuti audio ili video datoteku. 

U sljedećim lekcijama pokazat ćemo vam smjernice za njihovo dodavanje u vašu e-knjigu.

Nažalost, EPUB 3 čitači sadržaja još uvijek nisu učestali, odnosno većina e-čitača još uvijek ne podržava prikaz EPUB 3 sadržaja. Neki e-čitači pak podržavaju prikaz nekih elemenata EPUB 3 formata.

Što se događa otvaranjem EPUB 3 sadržaja u EPUB 2 e-čitaču? Ovisno o e-čitaču na mjestu multimedije ostaje ili prazan prostor ili se takav sadržaj uopće ni ne pojavi.

S jednim EPUB 3 čitačem već smo se upoznali u okviru ovog tečaja. Riječ je o Readiumu pomoću kojeg ćemo vam detaljnije pokazati kako pregledavati multimedijalni odnosno EPUB 3 sadržaj. 

CARNet Logo