Uređivanje e-knjige u Sigilu

Opis i rad sa programom za izradu e-knjiga Sigil

Dodavanje videa

Postupak za dodavanje videa isti je kao i za dodavanje audia.

Naravno, HTML kôd bit će nešto drukčiji nakon što dodate video. No, primjećujete da su i ovdje razlike minimalne - video datoteka definirana je unutar taga video, a ostali su atributi identični onima za dodavanje audio datoteke.

<video controls="controls" 
src="../Audio/Apple%20iBooks%20Author%20official%20Tour.mp3">
Apple iBooks Author official Tour
</video>

Osim s računala, u e-knjigu moguće je ugraditi i video sa servisa YouTube.

Sa YouTube stranice kopirajte kôd za ugradnju (engl. embed) videa na HTML stranicu. Kod će te pronaći tako da ispod naslova videa odaberete opciju Share, a potom karticu Embed.  

Embed s YouTube-a

<iframe width="420" height="315" 
src="//www.youtube.com/embed/0RMNDgJkSEI" 
frameborder="0" allowfullscreen>
</iframe>

Potom otvorite kodni prikaz stranice u Sigilu  i zalijepite kôd na željeno mjesto prikaza.

Ispravnost prikaza sadržaja nažalost još uvijek ne možete provjeriti u Sigilu, već tek u e-čitaču, no ako ste slijedili ove smjernice vjerujemo da će rezultat biti uspješan.

Ponovno bismo vam skrenuli pažnju da je pri dodavanju audia i videa dobro zaviriti u HTML kod i provjeriti da li se kod ispravno prikazuje. Naime, Sigil se ponekad ponaša svojeglavo i, iako ste uspješno dodali datoteku u Sigil, ona se neće ispravno prikazivati. 

Na slici ispod prikazan je jedan takav primjer. Ovakva situacija nastala je kada smo pokušali umetnuti video odmah ispod audio datoteke. Naime, željeli smo postaviti mali razmak između te dvije datoteke što smo nastojali postići pritiskom na ENTER dva puta u uređivaču teksta kao na slici ispod.

 Rezultat je sljedeći kod:

Primjećujete da je audio na vrhu dodan ispravno, no sa svakim pritiskom ENTER-a dodan je identičan audio na još dva mjesta što u konačnici rezultira nemogućnošću prikaza videa.

Dovoljno je jednostavno izbrisati suvišan kod i ostaviti samo željene tagove:

Uočavate da smo za prazan red postavili dvije HTML oznake za prazan red <br />.

CARNet Logo