Osnovni pojmovi

1. Osnovni pojmovi

Već vam je sigurno poznata činjenica kako namjenu računala određuje program koji se u tom trenutku na njemu izvršava. Zbog toga je razvoj programa jednako važan kao i razvoj računalnih komponenti.

Program je, u stvari, niz instrukcija (naredbi), koje (ako su poredane u ispravnom redoslijedu) daju određen rezultat.

Pisanjem programa bave se programeri, a pišu ih u odabranim programskim jezicima.

Važno je istaknuti da izrada programa nije jednostavna. Za pisanje programa nije potrebno samo znanje programskog jezika, već treba znati primijeniti ispavan ALGORITAM za njegovo rješavanje.

Sam pojam algoritma nije usko vezan uz informatiku niti uz programiranje. Odnosi se na razrađen postupak koji nakon konačnog broja koraka dovodi do rješenja (ili spoznaje da ono ne postoji).

Zanimljivosti...

Riječ algoritam dolazi od latinskog prijevoda imena arapskog matematičara Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi-a koji se smatra ocem algebre jer je definirao osnovna pravila rješavanja linearnih i kvadratnih jednadžbi.

Prvi zapis algoritma prilagođen računalu pripada Adi Byron iz 1842 (pa se zbog ovoga smatra prvom programerkom), a računao je Bernoullijeve brojeve. Računalo za koje je napisan je bio analitički stroj, kojeg je zamislio, ali nikad u potpunosti proveo u djelo, Englez Charles Babbage. Analitički stroj je trebalo biti prvo programabilno računalo, sastavljeno u potpunosti od mehaničkih dijelova. Mehanički dijelovi i fizička glomaznost su glavni razlozi zašto nikad nije završen.
Izvor: hr.wikipedia.org/wiki/Algoritam