Ulaz i izlaz podataka, naredba pridruživanja

1. Ulaz i izlaz podataka

Svaki se program sastoji od tri odvojena dijela: unosa podataka, obrade i prikaza rezultata.

Želimo li napraviti takav program moramo se upoznati sa naredbom koja će omogućiti korisniku da unese potrebne podatke (npr. preko tipkovnice) i naredbom za prikaz rezultata obrade (npr. na zaslonu monitora). Naredbe koje omogućuju korisniku unos podataka nazivamo ulazne, a naredbe koje omogućuju prikaz rezultata su naredbe za ispis.