Lekcija_Sigurnost na Internetu

Kroz lekciju sigurnost na Internetu upoznati ćemo se s različitim "napastima" na Internetu te naučiti kako se od njih zaštiti.

Sigurnost na Internetu

Kao što u svakodnevnom okruženju na različite načine pazimo na svoju sigurnost npr. u prometu gdje se pridržavamo propisanih prometnih pravila, isto tako i u online okruženju moramo voditi računa o sigurnosti na Internetu.

Kada govorimo o sigurnosti u online okruženju na Internetu mislimo prije svega na sigurnost podataka i sigurnost korisnika tih podataka.

znak

Korištenjem Interneta nailazimo na različite potencijalne opasnosti koje mogu ugroziti sigurnost naših računala i podataka na njima. Sav neželjeni i zlonamjerni sadržaj na Internetu može se podijeliti u nekoliko skupina.

Svaki pojedina vrsta na određeni način uništava naše računalo i pri tome naši podaci koje imamo u računalu postaju izloženi zloupotrebi. Čitajući dalje sadržaj, saznati ćete ponešto o svakoj vrsti, kako je prepoznati te kako se zaštititi