Resursi potrebni za održavanje videokonferencije

.

1. Kako održati uspješnu videokonferenciju

Ovdje ćete pronaći savjete koji će vam pomoći u organiziranju uspješne videokonferencije. Sretni smo što barem jedna nastavnica koja sudjeluje u projektu AMORES ima velikog iskustva u organiziranju i sudjelovanju u videokonferencijama (VC's). Suzana Delić je velikodušno dopustila korištenje dijelova njenih prezentacija o videokonferencijama kojih o ovoj temi ima zaista jako puno - hvala ti, Suzana!!osmijeh.

Suzana pojašnjava zašto se videokonferencije mogu koristiti u edukaciji, koja oprema je potrebna te naglašava važnost pripreme uz navođenje niza primjera o tome što podrazumijeva priprema za nastavnike i za učenike. Dostupni su i neki primjeri videokonferencija održanih proteklih nekoliko godina u kojima su sudjelovali ona i njezini učenici

Na ovom je linku dostupan vodič za videokonferencije u školama.