Uppgifter och aktiviteter

This book is a user guide of sorts to the topic of using videos. Teachers (course participants) will find information and instructions on the activities/tasks they need to work through, and in what time frame.

4. Skapa en video

Under genomförandefasen av projektet är det definitivt eleverna som kommer att göra det mesta av arbetet med att skapa videoklipp, men ett av kursmålen är att se till att lärare kan använda videoredigeringsprogram tillräckligt för att vägleda sina elever när det gäller inspelning , redigerung och produktion av korta videoklipp.

Under de följande två veckorna skulle vi vilja att ni skapar er egen video. Några av er har arbetat med eleverna för att göra filmer där ni presenterar era skolor, men i andra fall har eleverna arbetat på egen hand eller med filmer som inte var gjorda speciellt för AMORES.

Videon kan ha vilket ämne ni vill och eleverna kan också vara inblandade, men redigeringen bör göras av er. Ni kan naturligtvis samarbeta med era kollegor. Om ni känner att ni redan har tillräcklig erfarenhet med, säg, Movie Maker, kan ni försöka använda ett annat verktyg.