Uppgifter och aktiviteter

This book is a user guide of sorts to the topic of using videos. Teachers (course participants) will find information and instructions on the activities/tasks they need to work through, and in what time frame.

5. Vad kommer ni att göra under lektionerna?

Beskriv i er blogg hur ni ska använda video i klassrummet när genomförandefasen av AMORES startar. Ni behöver inte gå in på så många tekniska detaljer, men ni ska dela med er till era kollegor hur ni tänker använda video för att lära ut om nationell litteratur.

Använd AMORES blogg för detta.