Uppgifter och aktiviteter

This book is a user guide of sorts to the topic of using videos. Teachers (course participants) will find information and instructions on the activities/tasks they need to work through, and in what time frame.

1. Lite bakgrund om användningen av video inom utbildning

Frasen "användning av video i utbildningen" har utvidgats under de senaste decennierna och innefattar ett brett utbud av verktyg och tekniker.

Som en introduktion till ämnet, läs följande två artiklar - dessa beskriver effekterna av video i utbildning, och listar några sätt hur man använder video i klassrummet. Videon i slutet av sidan är särskilt intressant och belyser vad vi försöker göra i AMORES.

Det finns otaliga artiklar som behandlar detta ämne och dessa är inte tänkta att ge en helhetsbild, men få igång er och ge några idéer som kan hänvisas till i följande verksamheter, om det behövs.