Videokonferensresurser

.

2. Ställa in utrustningen

Här är en kort video om hur man kan ställa i ordning i klassrummet för en videokonferens. Den innehåller praktiska tips som hur man placerar kameran, och visar på saker som man kanske bör kolla innan man börjar (belysning, tidszoner, etc.), liksom vad man ska se upp med under själva konferensen.

Den är avsedd för företagare, men vi tror att ni kommer att märka att de flesta av de tips som ges är tillämpliga på i princip alla videokonferenser.