Videokonferensresurser

.

3. Idéer om hur man använder VK i klassrummet

Ni har förmodligen redan ett flertal idéer om hur man ska använda videokonferenser inom AMORES.

Trots det kanske ni vill ta en titt på följande länkar för att få lite mer inspiration.

Denna artikel talar om olika sätt man kan använda videokonferenser i klassrummet. Några av de kategorier som omfattas talar om hur man tar kontakt med experter, går på virtuella studiebesök och jobbar med samverkan.

Den här artikeln har en lista över mer specifika förslag på hur man kan använda videokonferenser i undervisningen. Att dela digitala alster för att främja en kärlek till läsning bör läggas till i denna lista! Skype är verktyget omtalat i artikeln, men det gäller för de flesta av verksamheterna inom videokonferenser i allmänhet.

Slutligen, för dem som undrar vad skillnaderna mellan ett webbseminarium och en videokonferens är, finns svaren i den här artikeln.