Grafikoni, sortiranje i filtriranje podataka

1. Grafikoni

Grafikon je slikoviti prikaz brojčanih podataka iz tablice. Iz njega korisnik lakše i jednostavnije može uočiti odnose među veličinama iz tablice i međusobno ih uspoređivati te pratiti različite promjene.

U Excel je ugrađeno 11 vrsta grafikona i velik izbor podvrsta za pojedini tip grafikona. Nema pravila za izbor tipa grafikona, on ovisi o najboljoj mogućnosti predočivanja označenih podataka.
Grafikon se kreira iz postojeće tablice, tj. iz podataka koji su označeni. Ako se u tablici promijeni neki podatak, automatski će se promijeniti i prikaz na grafikonu. To znači da su tablica i grafikon povezani vezom koja je dinamična.

Jednostavni grafikon stvara se tako da se klikne željena vrsta grafikona na kartici Umetanje u skupini naredaba Grafikoni. Za stvaranje grafikona koji prikazuje željene pojedinosti potrebno je slijediti korake postupka.

Grafikon može biti prikazan na istom radnom listu s tablicom ili na posebnom radnom listu.