Logički sklopovi

1. Osnovni logički sklopovi

Logički sklopovi su osnovne jedinice od kojih se tvore računala, a osnovu imaju u matematičkoj logici.

Osnovni i izvedeni logički sklopovi

Osnovni logički sklopovi vezani su uz osnovne logičke operacije NE, I i ILI, a prikazani su na sljedećoj slici:


slika 1: osnovni logički sklopovi
izvor: hr.wikipedia

Osim osnovnih logičkih sklopova, često se koriste i drugi, tzv. izvedeni logički sklopovi.


slika 2: izvedeni logički sklopovi
izvor: hr.wikipedia