The Media - Teacher's Manual

1. Osnovni ciljevi

Ova cjelina bavi se medijima, masovnim medijima i općenito sredstvima informiranja, kao i njihovim utjecajem na živote pojedinaca. Globalni je cilj ove teme osvijestiti učenike o postojanju sredstava informiranja i njihovom utjecaju na načine razmišljanja i djelovanja; detaljniji ciljevi uključuju proširenje vokabulara unutar tog registra,  kao i učenje o medijskoj kulturi i pismenosti.