Food around the World - Teacher's Manual

1. Osnovni ciljevi

Tema ove cjeline je hrana s naglaskom na osvješćivanje učenika o raznolikosti prehrane i prehrambenih navika širom svijeta; dodatno osvješćivanje o problemima koji postoje u svijetu, a vezani su uz hranu kao što je glad, pretilost, problemi s prehranom, itd.; uz ova dva globalna cilja, učenici će imati priliku proširiti vokabular vezan uz hranu i stvoriti djelo u kojem će na sebi svojstven način obraditi jednu od obrađenih tema u cjelini.