Umjetnost - Priručnik za nastavnike


1. O drugoj cjelini

Umjetnost je sastavni dio svih kultura svijeta i važan čimbenik za kvalitetan i cjelovit razvoj pojedinca. Učenjem tema u drugoj cjelini učenici upoznaju sadržaje iz različitih područja tradicionalne i moderne umjetnosti, poput glazbe, plesa, filma, likovne i književne umjetnosti, s interesom za njihovu povezanost za određeni jezik i kulturu. Njegovanjem kulture dijaloga, tolerancijom i prihvaćanjem različitosti potiče se razvoj kreativnih potencijala učenika i osnažuje se cjelovit razvoj općih kompetencija učenika. Učenici mogu stečena znanja, vještine i kompetencije primijeniti u različitim područjima kreativnog djelovanja u složenim zahtjevima suvremenoga života.