Običaji - Priručnik za nastavnike

1. O trećoj cjelini

Običaje kao bitnu sastavnicu svakog naroda važno je poznavati i razlikovati. Učenjem tema u cjelini Običaji učenici upoznaju talijanske običaje te ih uspoređuju s običajima drugih naroda. Ovdje će upoznati sadržaje iz različitih područja vezanih uz festivale, kuhinju i modu. Upoznavanjem običaja drugih naroda stječe se šira slika svijeta i omogućuje se razvoj tolerancije i prihvaćaju se različitosti i posebnosti drugih.  Učenici mogu stečena znanja, vještine i kompetencije primijeniti u različitim područjima kreativnog djelovanja u složenim zahtjevima suvremenoga života.