Ja i svijet oko mene - Priručnik za nastavnike

1. O prvoj cjelini

Znanja, vještine i stavovi stečeni učenjem tema unutar cjeline Ja i svijet oko mene omogućavaju učeniku bolje razumijevanje svijeta koji ga okružuje, lakše snalaženje u novim situacijama u svakom okruženju, u prirodnom, geografskom, društvenom, kulturnom i  digitalnom, te sposobnost donošenja odluka za osobnu dobrobit, dobrobit zajednice i cjelokupne životne koegzistencije.