Brojevni sustavi

Kratak pregled brojevnih sustava vezanih uz računalo

1. Uvod

Potreba za zapisivanjem brojeva javlja se s prvim civilizacijama.Usporedo s razvojem pisma razvijali i znakovi za zapisivanje brojeva.

       


Broj označava mjeru, količinu nečega i može biti zapisan na različite načine – arapskim brojevima, rimskim brojevima, …

  

Arapske znamenkeNačin zapisivanja brojeva i njihovo tumačenje zove se brojevni sustav. Svaki brojevni sustav sastoji se od skupa znamenaka i pravila za njihovo pisanje.
U današnje vrijeme koriste se dvije vrste brojevnih sustava:

  • pozicijski, kod kojih vrijednost znamenke ovisi o njezinome položaju unutar broja i
  • nepozicijski u kojima znamenke imaju istu vrijednost, bez obzira na položaj unutar broja.

Primjer nepozicijskog brojevnog sustava je rimski zapis brojeva. Znamenke rimskog brojevnog sustava su I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) i M (1 000), a brojevi između njih dobivaju se zbrajanjem ili oduzimanjem.

Primjer pozicijskog brojevnog sustava je arapski brojevni sustav. U broju 11 zapisanom u
arapskom brojevnom sustavu desna znamenka ima vrijednost 1, a lijeva ima vrijednost 10.