Zapis algoritma

3. Pseudojezik

Pseudojezik se može smatrati pojednostavljenim programskim jezikom. Njegova su pravila puno jednostavnija nego pravila pravoga programskog jezika, a algoritam zapisan pseudojezikom može se lako prepisati u bio koji viši programski jezik

Na slici ispod vidimo opis osnovnih naredaba pseudojezika:

pseudojezik

Primjer jednostavnih naredbi zapisanih pomoću pseudojezika:

pseudo naredbe

Primjer načina zapisa algoritma, izvadak iz uputa za državnu maturu iz informatike: 

upute DM