Zadatak 1 - kotiranje matice priključka

19.01.2021. - kotiranje matice priključka - (grupa b)

22.01.2021. - kotiranje matice priključka - (grupa a)

Ishodi učenja 

Kada proučite ovo poglavlje moći ćete:

- dizajnirati jednostavnije modele 

- vizualizirati navoj

- crtati projekcije i presjeke

- kotirati projekcije i presjeke

Zadatak :

- pročitati i proučiti prezentaciju o kotiranju (prezentacija u prilogu)

- izraditi 3D model matice priključka za strojni dio prema skici u prilogu

- izraditi crtež s dovoljnim brojem projekcija i presjeka

- iskotirati crtež pridržavajući se pravila kotiranja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- na e-mail skolafb@gmail.com dostavite slijedeće

                    - fotografiju modela s vidljivim stablom u jpeg. formatu (pomoću alata za izrezivanje)

                    - model u CATpart. formatu

                    - crtež u pdf. formatu

                    - ispunjeni obrazac za vježbu (samo učenici koji nisu ili nemogu instalirati programski paket CATIA)

Napomena:

- učenici koji nisu instalirali programski paket CATIA, neka prate film na priloženom linku, te ispune obrazac za vježbu prema uputi (u prilogu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za pomoć koristite upute na linku

Like and Subscribe