Novosti

Dopuštena veličina privitaka

Dopuštena veličina privitaka

Admin Loomen -
Кількість відповідей: 0

Poštovani korisnici,

dopuštena veličina privitaka povećana je na 20MB. Nadamo se da će ovo olakšati rad na sustavu.