Pitajte mentora

Ako imate pitanja za mentora koja se tiču sadržaja tečaja, alata Moodle ili načina održavanja tečaja, ovdje ih možete postaviti.  

(U ovom forumu još nema rasprava)