Videokonferencije - početne zamisli

Forum se može koristiti za diskusiju o načinima na koji  će se videokonferencije koristiti za dijeljenje e-artefakata među studentima i učenicima različitih škola. Ovdje se mogu navesti i pozitivne i negativne strane videokonferencija, struktura i sadržaj videkonferencijskih događanja kao i popratne aktivnosti koje bi se trebale organizirati kao njihova podrška.

U ovom tečaju dostupni su praktični savjeti i vodič kako koristiti videokonferencije u dijelu pod nazivom Resursi potrebni za održavanje videokonferencije.

(U ovom forumu još nema rasprava)