Frågor för moderatorerna

Om ni har några frågor för moderatorerna om kursinnehållet,  om Moodle eller kursleveransen, görs detta här.

(There are no discussion topics yet in this forum)