Videokonferenser - inledande tankar

Detta forum skulle kunna användas för att diskutera hur videokonferenser kommer att användas för att dela e-alster mellan elever i olika skolor. Positiva och negativa erfarenheter av videokonferenser kan också diskuteras, liksom struktur och innehåll av videokonferenser och vilka aktiviteter som kan organiseras för att underlätta detta.

Det finns också praktisk hjälp och vägledning om hur man använder programvara för videokonferenser på Videoconferencing resources.

(There are no discussion topics yet in this forum)