Vad behöver ni veta nu?

Denna första diskussion för är att välja sinsemellan vilken information skolorna behöver veta om verksamheten vid andra skolor. Om ni planerar att göra gemensamma aktiviteter, vilken information behöver ni från de andra? Till exempel, måste ni planera ett sista datum för skapandet av alster? Behöver ni faktiska dagar i kalendern för när alla videokonferenser kommer att äga rum? Kommer ni att behöva besluta om en plattform för videokonferenser? Eller om hur många barn som kommer att delta? Deras språkkunskaper? Här är platsen att tala om för alla andra vad ni behöver veta nu för att få saker och ting på plats för nästa år

(There are no discussion topics yet in this forum)