Övriga idéer?

I workshopen valde alla den teknik som passade dem för att skapa video. En mängd olika tekniker valdes. Detta forum är platsen att diskutera ytterligare idéer. Har något annat slagit er under tiden? Har ni mer information om vad ni planerar att göra?

(There are no discussion topics yet in this forum)