Videokonferenser - indledende tanker

Dette forum skulle kunne anvendes til at diskutere hvordan videokonferencer kan anvendes til at dele e-artefakter mellem elever i forskellige skoler. Positive og negative erfaringer med videokonferenser kan også diskuteres, såvel som struktur og indhold af videokonferencer og hvilke aktiviteter som kan organiseres for at understøtte dette. 

Det findes også praktisk hjælp og vejledning om hvordan man anvender software for videokonferencer på: Videoconferencing resources.


(U ovom forumu još nema rasprava)