Programmer
POJAM ProgrammerProgramer
DEFINICIJA

A person who writes a computer program.
Osoba koja piše računalni program.


» Web dizajn - ePojmovnik