Flow diagram
POJAM Flow diagram Dijagram toka
DEFINICIJA

A graphic representation of the algorithm.
Grafički prikaz algoritma.


» Web dizajn - ePojmovnik