Variable
POJAM Variable
Varijabla
DEFINICIJA A keyword or a phrase in the memory in which the data is stored.

Varijabla je ključna riječ ili fraza u memoriji u koju se spremaju podaci.» Web dizajn - ePojmovnik