Machine language
POJAM Machine language
Stojni jezik
DEFINICIJA A computer language used to write compuer programs that uses instructions written in binary numbers that can be understood directly by the computer.

Računalni jezik koji se koristi za pisanje računalnih programa koji koriste instrukcije napisane u binarnom obliku koje računalo može razumjeti.» Web dizajn - ePojmovnik