Branching


POJAM Branching Grananje
DEFINICIJA

An algoritham structure in wich the following task depends on the given condition.
Algoritamska struktura kod koje nam daljnji tijek algoritma ovisi o zadanom uvjetu.


» Web dizajn - ePojmovnik