Client-side scripting
POJAM Client-side scripting
Klijentsko skriptiranje
DEFINICIJA Scripting that is executed by a browser. Client-side scripting languages: JavaScript, VBScript

Skriptiranje koje izvršava web preglednik. Klijentski skriptni jezici: JavaScript, VBScript» Web dizajn - ePojmovnik