Web server
POJAM Web server Web server
DEFINICIJA A computer that runs websites. Računalo na kojem se nalaze web stranice.


» Web dizajn - ePojmovnik